สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่สอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็น กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาภาษาไทย เนื้อหาที่สอนกวดวิชา เช่น สมการ ตัวประกอบ มุม เศษส่วน ทศนิยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริมาตร ร้อยละ กราฟ เส้นขนาน เลขยกกำลัง จำนวนจริง ตรีโกณ ความน่าจะเป็น สถิติ กลศาสตร์ ไฟฟ้า เสียง แสง ความร้อน เซต ลำดับอนันต์ ลำดับอนุกรม งาน พลังงาน ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแส อะตอม นิวเคลียร์ คอร์สตะลุยโจทย์ พื้นฐานวิศวกรรม เป็นต้น สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นได้ของสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิตคือจำนวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่เรียนจากสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต สูงถึง 92%

ความคิดเห็นของนักเรียนที่ เรียนจากสื่อ DVD Learning@Home ของบ้านบัณฑิต

สุปรีย์ จิรัฐิติกาลโชติ (สวนกุหลาบ) ได้คณะวิศวะ จุฬาฯ
“ซื้อDVD เพราะบ้านอยู่ไกล(ปทุมธานี) แต่อยากมาเรียนที่บ้านบัณฑิต มาเรียนไม่ไหว ไม่อยากเดินทางเสียเวลา เลยหุ้นกับเพื่อนซื้อ DVD ทั้งเลขและฟิสิกส์ ได้เรียนเป็นส่วนตัวดี ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจก็ดูใหม่ได้ ถ้าไปเรียนที่สถาบันมันก็จะผ่านไปเลย อาจารย์สอนดี เข้าใจ อยากให้ทุกคนลองเรียนจาก DVD ดู เพราะผมเรียนแล้ว Work และก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางด้วย”


ชมเพลิน วีระเศรณี (สตรีวิทยา) ได้คณะ Foodsciences จุฬาฯ
ความคิดเห็นของผู้ปกครอง “ที่ได้ตัดสินใจซื้อให้เพราะลูกบอก และเห็นว่าคุ้มค่าเพราะบ้านอยู่ในเมืองแหล่งรถติดจะมาเรียนที่สถาบันก็จะเสียเวลาเดินทางมากต้องฝ่าจราจรมา สู้ซื้อมาเรียนที่บ้านเปิดแอร์เย็น ๆ ให้ลูกดูดีกว่า แถมยังเปิดซ้ำไปมาได้หลายรอบเวลาที่ลืมไปแล้ว”


ปริณัย เพชรพลอยงาม (รัตนาธิเบศร์) ได้คณะ วิศวฯ การบิน พระนครเหนือ
“ฟิสิกส์ สอนดีมาก เทคนิคลูกเล่นการสอนของอาจารย์น่าศึกษา รวบรวมโจทย์ เยอะดี”


พนารัตน์ อักษร (เตรียมฯ บางใหญ่) ได้คณะ วิทย์ มศว.ประสานมิตร
“ดีค่ะ DVDดูที่บ้านกรอได้จะกรอแล้วกรออีกจนรู้เรื่อง เพราะตัวเองเป็นคนเรียนช้า ถ้าไปเรียนที่สถาบันพอไม่เข้าใจจะย้อนกลับไปใหม่ก็ไม่ได้ การเรียนก็ไม่แตกต่างจากเรียนที่สถาบัน”


กิตติพงษ์ ต่อสกุลรัตน์ (เตรียมอุดม) ได้คณะวิศวฯ มหิดล
“ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เปิดดูได้หลายรอบ ก่อนสอบผมก็เปิดทวนอีกรอบทำให้แม่นยำขึ้น”


อรกฏ นาคเกษม (ธรรมศาสตร์คลองหลวง) ได้คณะ สัตวศาสตร์ ม.ศิลปากร
“เรียนก็ O.K. ดูทวนกลับไปกลับมาได้”


สินีนาถ ประสิทธิ์ศิลป์ (บดินทรเดชา 2) ได้คณะ การท่องเที่ยว จันทรเกษม
“ถึงแม้จะเรียนศิลป์ภาษา แต่ก็ดูDVD รู้เรื่องเข้าใจค่ะ”


ยศวิมล สกุลกิตติยุต (ศรีอยุธยา) ได้คณะวิทย์ จุฬาฯ
“ไม่มีความแตกต่างระหว่างเรียนที่สถาบันกับเรียนDVD ที่บ้าน แต่DVD ก็ดีกว่าตรงที่ทวนได้หลายรอบ อาจารย์สอนเข้าใจ สอนไม่เร็วเกินไป”


อัญชนา นิมิตรมงคลชัย (มหาพฤฒาราม) ได้คณะ อักษร ม.ศิลปากร
“เรียนบ้านบัณฑิต ตั้งแต่ ม.4 ชอบ”


สุพรรษา เพ็งแจ่มศรี (สุรศักดิ์มนตรี) ได้คณะ วิทย์ เคมี ม.ธรรมศาสตร์
“ดี สามารถย้อนได้ ถ้าเรียนโดยปกติคอร์สทั่วไปบทแรกๆที่เรียนก็จะจำไม่ได้แต่นี่เป็นDVD ก็เลยเปิดย้อนดูใหม่ได้ ถ้าดูบ่อยๆ ก็แม่นขึ้น โจทย์เยอะ เนื้อหาของวิชาเคมีที่อาจารย์สุธนสอน ก็มีถึงขั้นมหา’ลัย เนื้อหาละเอียดมาก ราคาก็คุ้มค่าถ้าเรียนเป็นคอร์สก็ต้องลงหลาย ๆ คอร์สหลาย ๆ ครั้ง ถ้าต้องการดูย้อนไปย้อนมา”


ชานน สกาววัฒนานนท์ (วัดสุทธิ) ได้คณะ วิศวะ บางมด
“ เนื้อหาเยอะดี สอนดี ”


คมกฤต อภิสุข (สุรศักดิ์มนตรี) ได้คณะ วิศวะ ม.ก.ศรีราชา
“ดี ทบทวนได้หลายๆ รอบ เอาให้น้อง ๆ เรียนต่อได้”


พรกมล ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ (บดินทรเดชา) ได้คณะ วิศวะ มหิดล
“ดีค่ะ สอนเนื้อหา มีเคล็ดลับเทคนิค เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไปเรียน สะดวกดูที่บ้านได้”


ณภัทร เวทยพงษ์ (สตรีวิทยา2) ได้คณะ วิทย์ คอมฯ พระนครเหนือ
“เลข พื้นฐานดีขึ้น อาจารย์สอนเข้าใจ ทวนได้ กรอกลับได้ ถ้าตอนไหนเข้าใจแล้วก็เร่งสปีดให้เร็วขึ้นได้”


ศิวกร พณิชไพโรจน์ (ยอแซฟ) ได้คณะ เศรษฐ ม.ธรรมศาสตร์
“สอบEnt’ ครั้งแรกได้ 29 คะแนนแต่หลังจากได้ดู DVD แล้วคะแนนเลขดีขึ้น ครั้งหลัง ได้ 61 คะแนน อาจารย์สอนดีมาก มีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะ”


วัลยา มากคล้าย (เตรียม พัฒนาการ) ได้คณะ สถาปัตย์ ลาดกระบัง
“อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย เรียนแล้วไม่หลับ เสียงอาจารย์แจ่มมากไม่หลับเลยสะดวกได้เรียนที่บ้านเรียนกี่รอบก็ได้”


ชิษณุพงศ์ สุธัมมะ (สจพ.) ได้คณะ วิศวฯ โยธา บางมด
“ดี สอนรู้เรื่อง เอาไปใช้ได้จริง ดูแล้วไม่เบื่อ ดูได้เรื่อยๆ ดูหลายรอบก็ได้”


จิตติณันท์ พลเสน (เบญจมราชาลัย) ได้คณะ ประมง ม.เกษตร
“เรียนแล้วเข้าใจมากขึ้น ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจ มันเป็นDVD ก็เลยเปิดซ้ำได้ อาจารย์สอนไม่น่าเบื่อ”


อรทิพย์ เที่ยงยุติธรรม (วัดเขมาภิรตาราม) ได้คณะ บัญชี ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธ.
“ได้ลองซื้อ DVD มาดู เพราะได้ยินชื่อเสียงของสถาบันบ้านบัณฑิต และได้ศึกษาด้วยตนเองเป็นเวลา 3 เดือน คะแนนคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้ค่อนข้างดี (สอบEnt’ ครั้งแรกได้ 29 ครั้งที่ 2 หลังจากดู DVD บ้านบัณฑิต ได้ 54 คะแนน) รู้สึกภูมิใจที่ได้กวดวิชาคณิตศาสตร์ที่สถาบันแห่งนี้ เพราะจะสอนตรงจุดที่ไม่เข้าใจ ขอบคุณอาจารย์ทนงศักดิ์ และบ้านบัณฑิตที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพค่ะ”


พิชญ์ โชควาณิชย์พงษ์ (เซนต์คาเบรียล ภาคพิเศษ) ได้คณะ เภสัช จุฬาฯ
ทรรศภรณ์ โชควาณิชย์พงษ์ (เตรียมอุดม) ได้คณะ BBA (Inter) ธรรมศาสตร์
:ซื้อ 1 ชุด ดูได้ทั้งพี่น้อง ถ้าเป็นคอร์สเรียนพิเศษทั่วไปจะต้องสมัครเรียน ถึง 2 คน เพราะต้องสอบ Ent’ พร้อมกัน “อ.สอนสนุกเข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ DVD สามารถทบทวนได้ผ่านไปรอบแรก ถ้าไม่ Clear ก็ดูได้อีก ไม่ต้องเดินทางเสียเวลา ประหยัดค่าเดินทาง เปิดดูได้ทุกเมื่อ ”


สุกันยา สิงห์รัตนกุล (เตรียมอุดม) ได้คณะ ศิลปกรรม จุฬาฯ
“เข้าใจ อาจารย์สอนดี ไม่น่าเบื่อ สะดวกดูที่บ้านได้ ไม่ต้องมาเรียนถึงที่”


ชลลดา ชำนาญพิบูล (เซนต์ฟรังฯ) ได้คณะ บัญชี เกษตร
“เข้าใจดี สะดวกดูที่บ้านได้ ไม่ต้องไปเรียนที่สถาบัน”


โอปอ พุธศรีรัตน์ (เบญจมราชานุสรณ์) ได้คณะ วิศวะ คอม ม.สงขลา วิทยาเขตภูเก็ต
“ดี เพราะว่าได้ดูได้หลายรอบ อาจารย์สอนดี มีทวนสูตรให้ด้วย ได้ดูที่บ้าน”


ธีรนุช เหล่าวีระกุล (ม.4 สายน้ำผึ้ง) วิชาคณิต จากเกรด 1 เป็น เกรด 4 หลังจากเรียน DVD ของบ้านบัณฑิต
“ดีค่ะ เข้าใจง่าย ค่าเรียนสมเหตุสมผล มีเทคนิคลัดเยอะ แล้วเอาไปใช้ได้จริง ไม่แหกตา แบ่งกับเพื่อนดูได้ด้วย”