สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่สอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็น กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาภาษาไทย เนื้อหาที่สอนกวดวิชา เช่น สมการ ตัวประกอบ มุม เศษส่วน ทศนิยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริมาตร ร้อยละ กราฟ เส้นขนาน เลขยกกำลัง จำนวนจริง ตรีโกณ ความน่าจะเป็น สถิติ กลศาสตร์ ไฟฟ้า เสียง แสง ความร้อน เซต ลำดับอนันต์ ลำดับอนุกรม งาน พลังงาน ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแส อะตอม นิวเคลียร์ คอร์สตะลุยโจทย์ พื้นฐานวิศวกรรม เป็นต้น สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นได้ของสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิตคือจำนวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่เรียนจากสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต สูงถึง 92%

อาจารย์ สุธน เสถียรยานนท์

ประสบการณ์ทางวิชาการ

 • ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในโอกาส ครบรอบ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย กระทรวงศึกษาธิการ
 • สอนเคมีทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา มานานกว่า 25ปี
 • สอนติวเข้มวิชาเคมี ทางช่อง 3,5,11 ทางไทยคม, ITV ติวเข้มกับมาม่า และแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์
 • เขียนวารสาร เนชั่น Ent' วิชาเคมี ทุกเดือน ออกวางจำหน่ายทั่วประเทศ
 • บรรยายวิชาเคมี ทางวิทยุการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ รายการเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย FM92 และ AM1161 ออกอากาศทั่วประเทศ
 • บรรยายวิชาเคมีทางวิทยุ FM101 และ AM1107 รายการติวเข้ม ENTRANCE กับ เนชั่น
 • อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ และมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น
 • อ.สุธน เสถียรยานนท์ สถาบันกวดวิชา Chem.Campus (บทสัมภาษณ์จากเว็บ dek-d.com)

อาจารย์ ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์

 • อาจารย์สอนคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, พื้นฐานวิศวกรรม ประจำสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต
 • อาจารย์รับเชิญโครงการ ม.ปลายมุ่งสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย เป็นเวลา 12 ปี
 • อาจารย์รับเชิญติวก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ เช่น สาธิตบ้านสมเด็จ, สตรีวิทยา 3, ราชินีบน, ราชวินิต มัธยม, ราชวินิต บางเขน, มัธยมวัดดุสิตาราม, วิมุตยาราม, อัสสัมชัญธนบุรี, มัธยมวัดนายโรง, วัดสุทธิวราราม ฯลฯ
 • Close Up : อ.โจ้ แห่งกวดวิชาบ้านบัณฑิต (บทสัมภาษณ์จากเว็บ dek-d.com)

สถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ลูกศิษย์ของอาจารย์สอบเข้าได้มากกว่า 10,000 คน

พี่ภา: วรรณภา สรรพสิทธิ์

การศึกษา

 • อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
 • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัล-ผลงาน

 • ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยม “ทุนพระวรเวทย์พิสิฐ” คะแนนวิชาภาษาไทยสูงที่สุด ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2549
 • รองประธานชมรมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2549
 • ได้คะแนนสอบ Entrance วิชาภาษาไทย มีนาคม 2548 สูงที่สุดของประเทศ (90 คะแนน)
 • คะแนนภาษาไทยเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ จากการจัดสอบของ TopTestCenter ปี 2545
 • สอนภาษาไทยด้วยหลัก “พื้นฐานแน่น เข้าใจนาน ไม่มีคำว่ายาก” เน้นให้รู้หลักของภาษาไทยอย่างแท้จริง จึงสามารถทำข้อสอบได้ทุกรูปแบบไม่ว่าปรนัยหรืออัตนัย

บ้านบัณฑิต สาขา จรัญ 51
TEL. 0-2886-5513-4

แผนที่จรัญฯ

มือถือ
TEL. 08-1649-7348