สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่สอนวิชาพื้นฐานที่จำเป็น กวดวิชาคณิตศาสตร์ กวดวิชาฟิสิกส์ กวดวิชาเคมี กวดวิชาภาษาไทย เนื้อหาที่สอนกวดวิชา เช่น สมการ ตัวประกอบ มุม เศษส่วน ทศนิยม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม ปริมาตร ร้อยละ กราฟ เส้นขนาน เลขยกกำลัง จำนวนจริง ตรีโกณ ความน่าจะเป็น สถิติ กลศาสตร์ ไฟฟ้า เสียง แสง ความร้อน เซต ลำดับอนันต์ ลำดับอนุกรม งาน พลังงาน ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแส อะตอม นิวเคลียร์ คอร์สตะลุยโจทย์ พื้นฐานวิศวกรรม เป็นต้น สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เปิดการเรียนการสอนมาเป็นเวลายาวนาน สถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต เป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นการสอนเพื่อให้นักเรียน สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ผลงานที่พิสูจน์ให้เห็นได้ของสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิตคือจำนวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่เรียนจากสถาบันกวดวิชาบ้านบัณฑิต สูงถึง 92%

วิธีการสั่งซื้อดีวีดี Tutor@Home

 1. ทำเครื่องหมายหน้ารายการที่ต้องการทางด้านล่าง
 2. พิมพ์ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่ม "สร้างใบสั่งซื้อ"
 3. ตรวจสอบความถูกต้องและขั้นตอนหลังจากนั้นในหน้าต่อไป
หมายเหตุ การสั่งซื้อนี้ไม่ใช่ระบบออนไลน์ กรุณาพิมพ์ใบสั่งซื้อ และส่งแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อ ที่ท่านได้กรอกข้อมูลและพิมพ์ออกมาส่งแฟกซ์มาที่สถาบัน หรือหากไม่สะดวกส่งแฟกซ์กรุณาโทรติดต่อที่สถาบันเพื่อสั่งซื้อหลังจากโอนเงินมาแล้ว

ท่านสามารถโอนเงินค่าสั่งซื้อเข้าบัญชี บริษัท บ้านบัณฑิต จำกัด

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 264-2-53711-4
 2. ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 095-0-30120-0
 3. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 031-0-581850

แจ้งการโอนเงินและชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการให้จัดส่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ได้ 4 ช่องทาง

 1. Line Id : 0816497348
 2. Facebook inbox บ้านบัณฑิต
 3. Call Center : 081-649-7348, 02-886-5513
 4. ถ้าสะดวกส่งแฟกซ์ ที่ 02-886-5515

รายการดีวีดีบ้านบัณฑิต

 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.3 เพื่อสอบแข่งขัน สสวท.
 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด
 3. หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 หลักสูตรความเป็นเลิศ
 4. หลักสูตร Advance Math ประถมปลาย (ระดับยาก-ยากมาก)
 5. พิชิตข้อสอบคณิต Gifted,สสวท
 6. หลักสูตรคณิต-วิทย์ ม.1 - ม.3 เรียนเสริมเพิ่มเกรด
 7. หลักสูตรความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์และเตรียมอุดมศึกษา
 8. ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น
 9. ติวเข้มภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ม.4
 10. คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 เรียนเสริมเพิ่มเกรด
 11. ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 เรียนเสริมเพิ่มเกรด
 12. คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 13. คณิตศาสตร์(O-net)สำหรับ ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 14. ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 15. การเชื่อมโยงในบทความ พิชิต GAT - วิชาเฉพาะแพทย์
 16. หลักสูตรพื้นฐานวิศวกรรมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 17. เคมี ชุดตะลุยโจทย์เคมี O-Net (VCD)
 18. เคมีพื้นฐาน (ม.4 และ O-Net)
 19. เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.4 เล่ม 1
 20. เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.4 เล่ม 2
 21. เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.5 เล่ม 1
 22. เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.5
 23. เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.6
 24. เคมีเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 25. ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 26. SAT,CU ATS (ฟิสิกส์)
 27. เก็งข้อสอบภาษาไทย O-Net ม.6
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.3 เพื่อสอบแข่งขัน สสวท. ทั้งชุดราคาเพียง 1,800 บาท จากราคาเต็ม 2,459 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สำหรับนักเรียน ป.3 ที่ต้องการสอบแข่งขัน สสวท. คณิตศาสตร์ แนะนำให้เรียนคอร์ส ป.4-ป.6 และเสริมด้วยโจทย์แข่งขัน สสวท.

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6 เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ทั้งชุดราคาเพียง 4,975 บาท จากราคาเต็ม 4,975 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. จำนวนนับ 199 199
 • 2. โจทย์แข่งขัน จำนวนนับ 199 199
 • 3. สมการ 199 199
 • 4. โจทย์แข่งขัน สมการ 199 199
 • 5. ตัวประกอบของจำนวนนับ 199 199
 • 6. มุมและเส้นขนาน 199 199
 • 7. เศษส่วน 199 199
 • 8. โจทย์แข่งขัน เศษส่วน 199 199
 • 9. ทศนิยม 199 199
 • 10. การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 199 199
 • 11. รูปสามเหลี่ยม 199 199
 • 12. รูปสี่เหลี่ยม 199 199
 • 13. รูปวงกลม 199 199
 • 14. บัญญัติไตรยางค์ 199 199
 • 15. ร้อยละ 199 199
 • 16. ความน่าจะเป็น 199 199
 • 17. โจทย์แข่งขัน ร้อยละ 199 199
 • 18. โจทย์แข่งขัน ความน่าจะเป็น 199 199
 • 19. รูปทรงเรขาสามมิติและปริมาตร 199 199
 • 20. สถิติและความน่าจะเป็น 199 199
 • 21. โจทย์คณิต สสวท. ป.6 ชุดที่ 1(แผ่นหมด) 199 -
 • 22. โจทย์คณิต สสวท. ป.6 ชุดที่ 3 199 199
 • 23. แบบรูปและความสัมพันธ์ 199 199
 • 24. โจทย์คณิต สสวท. ป.6 ชุดที่ 2 199 199
 • 25. โจทย์คณิต สสวท. ป.6 ชุดที่ 4 199 199

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 ที่ต้องการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 สอนพื้นฐานตั้งแต่ง่าย ๆ จนถึงโจทย์ที่ใช้สอบแข่งขัน พร้อมเทคนิคการคิดเลขอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 หลักสูตรความเป็นเลิศ ทั้งชุดราคาเพียง 2,400 บาท จากราคาเต็ม 3,110 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. จำนวนนับ 199 199
 • 2. สมการ 199 199
 • 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ 199 199
 • 4. มุมและส่วนของเส้นตรง 199 199
 • 5. เส้นขนาน 199 199
 • 6. ทิศและแผนผัง 199 199
 • 7. เศษส่วน 199 199
 • 8. เลขทศนิยม 199 199
 • 9. รูปสามเหลี่ยม 199 199
 • 10. รูปสี่เหลี่ยม 199 199
 • 11. รูปวงกลม 199 199
 • 12. บทประยุกต์ 199 199
 • 13. รูปทรงและปริมาตร 199 199
 • 14. สถิติและความน่าจะเป็น 199 199
 • 15. เก็งข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 225 225
 • 16. เทคนิคคิดเลขเร็ว เล่ม 1 99 99

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สำหรับนักเรียน ป.5-ป.6 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ สอนเนื้อหาที่ใช้สอบแข่งขันโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจว่านักเรียนจะสามารถทำข้อสอบแข่งขันได้แน่นอน

หลักสูตร Advance Math ประถมปลาย (ระดับยาก-ยากมาก) ทั้งชุดราคาเพียง 3,000 บาท จากราคาเต็ม 3,582 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. จำนวนนับ 199 199
 • 2. เลขยกกำลัง 199 199
 • 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ 199 199
 • 4. โจทย์พิเศษ ตัวประกอบของจำนวนนับ 199 199
 • 5. เศษส่วน 199 199
 • 6. สมการ 199 199
 • 7. ลำดับ 199 199
 • 8. อนุกรม 199 199
 • 9. มุมและส้นขนาน 199 199
 • 10. ทฤษฎีบทปิทากอรัส 199 199
 • 11. รูปสามเหลี่ยม 199 199
 • 12. รูปสี่เหลี่ยม 199 199
 • 13. รูปวงกลม 199 199
 • 14. รูปทรงและปริมาตร 199 199
 • 15. สถิติ 199 199
 • 16. บทประยุกต์ 199 199
 • 17. โจทย์พิเศษ ชุดที่ 1 199 199
 • 18. โจทย์พิเศษ ชุดที่ 2 199 199

หลักสูตรนี้ เปิดสอนเพื่อนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน สสวท. รอบที่ 1 และรอบที่ 2 สอบแข่งขัน ส.พ.ฐ. และสอบเข้าโรงเรียนดัง ๆ ในหลักสูตรพิเศษ เช่น สาธิต มศว. , สวนกุหลาบโครงการความเป็นเลิศ

พิชิตข้อสอบคณิต Gifted,สสวท ทั้งชุดราคาเพียง 1,390 บาท จากราคาเต็ม 1,390 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

เหมาะสำหรับน้องที่พร้อมจะเตรียมสอบสนามแข่งขันต่าง ๆ เช่น สสวท., สอบเข้า ม.1 สาธิตปทุมวัน , สวนกุหลาย ,สตรีวิทยา ฯลฯ เพือเข้าห้องหลักสูตรพิเศษ โดยอาจารย์ได้รวบรวมโจทย์แข่งขัน 200 กว่า ข้อ มาให้ฝึกทำ ประกอบด้วยแผ่นดีวีดี 7 แผ่น หนังสือดูประกอบ 7 เล่ม

หลักสูตรคณิต-วิทย์ ม.1 - ม.3 เรียนเสริมเพิ่มเกรด ทั้งชุดราคาเพียง 8,000 บาท จากราคาเต็ม 9,927 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. สมบัติของจำนวนนับ 199 199
 • 2. ระบบจำนวนเต็ม 199 199
 • 3. เลขยกกำลัง 199 199
 • 4. เทคนิคพิชิตโจทย์ เลขยกกำลัง(แผ่นหมด) 199 199
 • 5. ทศนิยมและเศษส่วน 199 199
 • 6. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 199 199
 • 7. พหุนาม 199 199
 • 8. เทคนิคพิชิตโจทย์ พหุนาม(แผ่นหมด) 199 199
 • 9. อัตราส่วนและร้อยละ 199 199
 • 10. เทคนิคพิชิตโจทย์ อัตราส่วนร้อยละ(แผ่นหมด) 199 199
 • 11. การแปลงทางเรขาคณิตและการประยุกต์ 199 199
 • 12. ความเท่ากันทุกประการ 199 199
 • 13. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 199 199
 • 14. จำนวนจริง 199 199
 • 15. เส้นขนาน 199 199
 • 16. การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง(แผ่นหมด) 199 199
 • 17. สมการกำลังสองตัวแปรเดียว 199 199
 • 18. พื้นที่ผิวและปริมาตร เล่ม 1 199 199
 • 19. พื้นที่ผิวและปริมาตร เล่ม 2 199 199
 • 20. เทคนิคพิชิตโจทย์พื้นที่ผิวและปริมาตร(แผ่นหมด) 199 199
 • 21. กราฟ 199 199
 • 22. ระบบสมการเชิงเส้น 199 199
 • 23. เทคนิคพิชิตโจทย์ ระบบสมการเชิงเส้น 199 199
 • 24. ความคล้าย 199 199
 • 25. กรณฑ์ที่สอง 199 199
 • 26. เทคนิคพิชิตโจทย์ กรณฑ์ที่สอง 199 199
 • 27. การแยกตัวประกอบพหุนาม 199 199
 • 28. สมการกำลังสอง 199 199
 • 29. เทคนิคพิชิตโจทย์ สมการกำลังสอง 199 199
 • 30. พาราโบลา 199 199
 • 31. เทคนิคพิชิตโจทย์ พาราโบลา 199 199
 • 32. อสมการ 199 199
 • 33. เทคนิคพิชิตโจทย์ อสมการ 199 199
 • 34. ความน่าจะเป็น 199 199
 • 35. เทคนิคพิชิตโจทย์ ความน่าจะเป็น 199 199
 • 36. สถิติ 199 199
 • 37. เทคนิคพิชิตโจทย์ สถิติ 199 199
 • 38. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (ตรีโกณ) 199 199
 • 39. เทคนิคพิชิตโจทย์ ตรีโกณ 290 290
 • 40. ระบบสมการ 199 199
 • 41. เทคนิคพิชิตโจทย์ ระบบสมการกำลังสอง 199 199
 • 42. วงกลม 199 199
 • 43. เศษส่วนของพหุนาม 199 199
 • 44. กลศาสตร์เบื้องต้น(แผ่นหมด) 500 500
 • 45. ไฟฟ้ากระแสตรง(แผ่นหมด) 290 290
 • 46. แสง (แผ่นหมด) 290 290
 • 47. พลังงานความร้อน (แผ่นหมด) 199 199

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

เนื้อหาที่สอนตรงตาม สสวท. และเพิ่มเทคนิค สูตร วิธีคิดลัด ซึ่งจะทำให้สามารถทำข้อสอบที่โรงเรียนได้ (วิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนของวิชาฟิสิกส์เท่านั้น รายการที่44-47)

หลักสูตรความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์และเตรียมอุดมศึกษา ทั้งชุดราคาเพียง 5,500 บาท จากราคาเต็ม 6,800 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. เลขยกกำลัง 290 290
 • 2. พหุนามและการแยกตัวประกอบ 290 290
 • 3. ทฤษฎีบทปีทาโกรัส 290 290
 • 4. จำนวนจริง 290 290
 • 5. สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 290 290
 • 6. ระบบสมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร 290 290
 • 7. วงกลม 290 290
 • 8. การพิสูจน์ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 290 290
 • 9. พื้นที่ผิวและปริมาตร 290 290
 • 10. โจทย์ประยุกต์ (แผ่นหมด) 290 290
 • 11. สมการกำลังสอง 290 290
 • 12. พาราโบลา 290 290
 • 13. อัตราส่วนตรีโกณ 290 290
 • 14. ความน่าจะเป็น 290 290
 • 15. สถิติ 290 290
 • 16. การแปรผัน 290 290
 • 17. กลศาสตร์ 290 290
 • 18. ไฟฟ้า 290 290
 • 19. เสียง แสง 290 290
 • 20. ความร้อน 290 290
 • 21. ตะลุยโจทย์คณิต (Super Math) ชุดที่ 1 250 250
 • 22. ตะลุยโจทย์คณิต (Super Math) ชุดที่ 2 250 250
 • 23. ตะลุยโจทย์คณิต (Super Math) ชุดที่ 3 250 250
 • 24. ตะลุยโจทย์คณิต (Super Math) ชุดที่ 4 250 250

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สำหรับน้อง ม.3 ที่ต้องการสอบเข้า ม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และเตรียมอุดมศึกษา โดยอาจารย์จะสอนเนื้อหาและสูตรสำคัญทั้งหมดที่ใช้ในการสอบแข่งขันทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าสามารถทำโจทย์ได้

ตะลุยโจทย์เคมี ม.ต้น ทั้งชุดราคาเพียง 415 บาท จากราคาเต็ม 490 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

ตะลุยแนวโจทย์ เพื่อใช้สำหรับสอบแข่งขันในสนามสอบต่าง ๆ เช่น สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์, เตรียมอุดมศึกษา, สอบแข่งขันวิชาเคมี ม.ต้น 

ติวเข้มภาษาไทยเพื่อสอบเข้า ม.4 ทั้งชุดราคาเพียง 6,000 บาท จากราคาเต็ม 8,433 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. โครงสร้างพยางค์ 199 199
 • 2. ชนิดของคำ 350 350
 • 3. โครงสร้างประโยค 350 350
 • 4. ประโยคตามเจตนาในการสื่อสาร 199 199
 • 5. สำนวนไทย 199 199
 • 6. การอ่านจับใจความ 199 199
 • 7. ร้อยกรอง 199 199
 • 8. โวหารพจน์ 199 199
 • 9. การโน้มน้าวใจ,การโฆษณา,การโต้แย้ง 199 199
 • 10. การเลือกใช้คำให้ถูกต้องตามความหมาย 199 199
 • 11. อักษรควบ,อักษรนำ,คำพ้อง 199 199
 • 12. ระดับภาษาโวหารในการเขียน 199 199
 • 13. ศัพท์บัญญัติคำยืมภาษาอังกฤษ 199 199
 • 14. คำสมาส,คำสมาสที่มีสนธิ 350 350
 • 15. ราชาศัพท์ 350 350
 • 16. การย่อความ 350 350
 • 17. คำยืมภาษาต่างประเทศ 350 350
 • 18. คุณค่าวรรณคดี 350 350
 • 19. อ่านออกเสียง สะกดคำ 199 199
 • 20. ไตรยางศ์ การผันวรรณยุกต์ 199 199
 • 21. การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน 199 199
 • 22. ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 350 350
 • 23. การเรียงลำดับข้อความ 199 199
 • 24. เครื่องหมายวรรคตอน 199 199
 • 25. ข้อสรุปและข้อสนับสนุน ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 350 350
 • 26. ความหมายของคำ 199 199
 • 27. พระอภัยมณี 500 500
 • 28. เห็นแก่ลูก 350 350
 • 29. พระบรมราโชวาท 350 350
 • 30. บทพากย์เอราวัณ 350 350
 • 31. อิศรญาณภาษิต 350 350

สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ใช้เพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด และเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชิ่อดังต่าง ๆ อาทิเช่น เตรียมอุดมศึกษา เป็นต้น โดยครูภา ได้รวบรวมเนื้อหาด้านหลักภาษาไทยตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุด จนถึงเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ โดยแต่ละเรื่องจะมีทั้งส่วนของการสรุปเนื้อหาไว้อย่างกะทัดรัดแต่ก็ไม่ได้ละเลยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย พร้อมแนวข้อสอบสำหรับฝึกทบทวน นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตเสริมความจำ เทคนิคการทำข้อสอบ เน้นจุดที่มักสับสน ครบถ้วนตามหลัก "พื้นฐานแน่น เข้าใจนาน ไม่มีคำว่ายาก"

คณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 เรียนเสริมเพิ่มเกรด ทั้งชุดราคาเพียง 10,500 บาท จากราคาเต็ม 12,446 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. เซต (แผ่นหมด) 350 350
 • 2. ตรรกศาสตร์ (แผ่นหมด) 650 650
 • 3. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 350 350
 • 4. เลขยกกำลัง 350 350
 • 5. อัตราส่วนตรีโกณ 350 350
 • 6. ทฤษฎีกราฟ 350 350
 • 7. ลำดับและอนุกรมจำกัด(แผ่นหมด) 500 500
 • 8. ลำดับและอนุกรมอนันต์ (แผ่นหมด) 650 650
 • 9. แคลคูลัส 1 (ลิมิตและความต่อเนื่อง) (แผ่นหมด) 199 199
 • 10. แคลคูลัส 2 (อนุพันธ์ของฟังก์ชัน) (แผ่นหมด) 500 500
 • 11. แคลคูลัส 3 (อินทิเกรด) (แผ่นหมด) 199 199
 • 12. กำหนดการเชิงเส้น 199 199
 • 13. การให้เหตุผล (แผ่นหมด) 199 199
 • 14. จำนวนจริง (แ่ผนหมด) 650 650
 • 15. ฟังก์ชั่น (แผ่นหมด) 650 650
 • 16. เรขาคณิตวิเคราะห์ (แผ่นหมด) 350 350
 • 17. ภาคตัดกรวย (แ่ผนหมด) 750 750
 • 18. ระบบสมการเชิงเส้นเมทริกซ์ (แผ่นหมด) 500 500
 • 19. ฟังก์ชั่นเอกซ์โปเนนเชียล (แผ่นหมด) 750 750
 • 20. ตรีโกณมิติ (แผ่นหมด) 850 850
 • 21. เวคเตอร์ในสามมิติ (แผ่นหมด) 650 650
 • 22. สถิติ (แ่ผนหมด) 850 850
 • 23. จำนวนเชิงซ้อน (แผ่นหมด) 750 750
 • 24. ความน่าจะเป็น (แผ่นหมด) 850 850

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สูตรลัดสำหรับแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากให้ง่าย สอนเทคนิคการทำข้อสอบที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ เหมาะกับน้องที่เริ่มต้นเรียนชั้น ม.ปลาย

ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 เรียนเสริมเพิ่มเกรด ทั้งชุดราคาเพียง 8,600 บาท จากราคาเต็ม 10,687 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. บทนำ 199 199
 • 2. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกอย่างง่าย 350 350
 • 3. สภาพสมดุล เล่ม 2 350 350
 • 4. คลื่นกล 350 350
 • 5. เสียงและการได้ยิน 490 490
 • 6. แสง 650 650
 • 7. ไฟฟ้ากระแส 650 650
 • 8. สภาพยืดหยุ่น (ของแข็ง) 199 199
 • 9. ความร้อนสมบัติของกาซและทฤษฎีจลน์ 350 350
 • 10. ฟิสิกส์อะตอม 350 350
 • 11. ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 350 350
 • 12. การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ เล่ม 1 (แผ่นหมด) 350 350
 • 13. การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ เล่ม 2 (แผ่นหมด) 350 350
 • 14. แรงมวลและกฏการเคลื่อน เล่ม 1 (แผ่นหมด) 500 500
 • 15. การเคลื่อนที่วิถีโค้ง (แผ่นหมด) 500 500
 • 16. การเคลื่อนที่วงกลม (แผ่นหมด) 500 500

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด สูตรลัดสำหรับแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากให้ง่าย สอนเทคนิคการทำข้อสอบแบบที่นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ

คณิตศาสตร์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง 7,000 บาท จากราคาเต็ม 9,348 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน 650 650
 • 2. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 500 500
 • 3. เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย 500 500
 • 4. กำหนดการเชิงเส้น 199 199
 • 5. เวกเตอร์ในสามมิติ 650 650
 • 6. สถิติ 750 750
 • 7. จำนวนเชิงซ้อน 500 500
 • 8. ความน่าจะเป็นและทวินาม 850 850
 • 9. แคลคูลัส 1,050 1,050
 • 10. ลำดับและอนุกรม 650 650

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

ทบทวนเนื้อหา ทฤษฎี และสูตร สำหรับน้อง ม.5 และ ม.6 ที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT1) สอบตรง และ O-Net

คณิตศาสตร์(O-net)สำหรับ ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง - บาท จากราคาเต็ม 2,900 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. DVD คณิตศาสตร์เพื่อสอบ O-Net (40 ชั่วโมง) 2,900 -

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

ฟิสิกส์เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง 5,000 บาท จากราคาเต็ม 6,144 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

ทบทวนเนื้อหา ทฤษฎี และสูตร สำหรับน้อง ม.5 และ ม.6 ที่ต้องการสอบแข่งขัน เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT2) สอบตรง และ O-Net

การเชื่อมโยงในบทความ พิชิต GAT - วิชาเฉพาะแพทย์ ทั้งชุดราคาเพียง 635 บาท จากราคาเต็ม 750 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

สอนโดย พี่ภา (วรรณภา  สรรพสิทธิ์)

ติวเข้มการเชื่อมโยงในบทความ เพื่อใช้ในการสอบ GAT และวิชาเฉพาะแพทย์ อธิบายให้เข้าใจในตัวข้อสอบ เคล็ดลับและเทคนิคให้ได้คะแนนเต็ม พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง เพื่อฝึกฝน  ประกอบด้วย DVD 5 แผ่น หนังสือประกอบการบรรยาย 2 เล่ม

หลักสูตรพื้นฐานวิศวกรรมเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง 1,690 บาท จากราคาเต็ม 1,990 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. พื้นฐานวิศวกรรม (คณิตศาสตร์) 290 290
 • 2. พื้นฐานวิศวกรรม (กลศาสตร์) 850 850
 • 3. พื้นฐานวิศวกรรม (ไฟฟ้าและคลื่น) 850 850

สอนโดย อ.ทนงศักดิ์ อัศวชัยสุวิกรม

เคมี ชุดตะลุยโจทย์เคมี O-Net (VCD) ทั้งชุดราคาเพียง 1,664 บาท จากราคาเต็ม 1,960 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. ตะลุยโจทย์เคมี O-Net เล่ม 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 590 501
 • 2. ตะลุยโจทย์เคมี O-Net เล่ม 2 ธาตุและสารประกอบ, ปฏิกิริยาเคมี 490 416
 • 3. ตะลุยโจทย์เคมี O-Net เล่ม 3 สารชีวโมเลกุล 390 331
 • 4. ตะลุยโจทย์เคมี O-Net เล่ม 4 ปิโตรเลียม, พอลิเมอร์ 490 416

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 

หมายเหตุ เฉพาะรายการที่ 1 เป็น VCD

เคมีพื้นฐาน (ม.4 และ O-Net) ทั้งชุดราคาเพียง 5,040 บาท จากราคาเต็ม 5,600 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. สารชีวโมเลกุล (10 ชม.) 1,000 1,000
 • 2. ปิโตรเลียม (10 ชม.) 1,000 1,000
 • 3. พอลิเมอร์ (10 ชม.) 1,000 1,000
 • 4. ปฏิกิริยาเคมี (10 ชม.) 1,000 1,000
 • 5. โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ (12 ชม.) 800 800
 • 6. ธาตุและสารประกอบ (12 ชม.) 800 800

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.4 เล่ม 1 ทั้งชุดราคาเพียง 5,220 บาท จากราคาเต็ม 5,800 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. อะตอมและตารางธาตุ (20 ชม.) 2,000 1,800
 • 2. พันธะเคมี (22 ชม.) 2,200 1,980
 • 3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ 1,600 1,440

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.4 เล่ม 2 ทั้งชุดราคาเพียง 3,600 บาท จากราคาเต็ม 4,000 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. ปริมาณสัมพันธ์ , ของแข็งของเหลว ก๊าซ (46 ชม.) 4,000 3,600

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

ใช้เวลาในการเรียน 46 ชม. (แผ่นดีวีดีหมด) เรียนออนไลน์ ไม่จำกัด ชม. ภายในเวลา 3 ปี

เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.5 เล่ม 1 ทั้งชุดราคาเพียง 3,600 บาท จากราคาเต็ม 4,000 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 800 720
 • 2. สมดุลเคมี 1,400 1,260

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.5 ทั้งชุดราคาเพียง 3,960 บาท จากราคาเต็ม 4,400 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. เคมีอินทรีย์ ,เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์,สารชีวโมเลกุล (58 ชม.) 4,400 3,960

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 

เคมีพื้นฐานเพื่อเรียนเสริมเพิ่มเกรด ม.6 ทั้งชุดราคาเพียง 2,880 บาท จากราคาเต็ม 3,200 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี,ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม (32 ชม.) 3,200 2,880

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

 

เคมีเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง 15,000 บาท จากราคาเต็ม 18,900 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด
 • 1. เคมี เล่ม 1 ประกอบด้วยเรื่อง สารและสมบัติของสาร, โครงสร้างอะตอม, ปริมาณสัมพันธ์ 1 (36 ชม.) 3,600 3,240
 • 2. เคมี เล่ม 2 ประกอบด้วยเรื่อง ก๊าซ, ของเหลว, ของแข็ง, ตารางธาตุ, พันธเคมี (36 ชม.) 3,200 2,880
 • 3. เคมี เล่ม 3 ประกอบด้วยเรื่อง สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ, ปริมาณสัมพันธ์ 2, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (54 ชม.) 4,000 3,600
 • 4. เคมี เล่ม 4 ประกอบด้วยเรื่อง สารประกอบคาร์บอน, สารชีวโมเลกุล, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (28 ชม.) 2,000 1,800
 • 5. เคมี เล่ม 5 ประกอบด้วยเรื่อง สมดุลเคมี, กรด-เบส (50 ชม.) 3,600 3,240
 • 6. เคมี เล่ม 6 ประกอบด้วยเรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี, ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม (20 แผ่น 40 ชม.) 2,500 2,250

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ ม.4 - ม.6 ครบทั้งทฤษฎีและแนวโจทย์ มีทั้งหมด 6 เล่ม

ตะลุยโจทย์เคมี เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งชุดราคาเพียง 3,800 บาท จากราคาเต็ม 4,200 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

สอนโดย รศ.สุธน เสถียรยานนท์

สรุปเนื้อหาทุกเรื่องที่ออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างดี ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบให้รวดเร็วและถูกต้อง (60 ชม.)

SAT,CU ATS (ฟิสิกส์) ทั้งชุดราคาเพียง 2,400 บาท จากราคาเต็ม 3,200 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

ฟิสิกส์ เพื่อสอบ SAT , CU ATS

เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Inter)

โดยเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษ บรรยายการสอนเป็นภาษาไทย ประกอบด้วยเนื้อหา 16 เรื่อง (DVD 16 แผ่น หนังสือ 2 เล่ม) 

เก็งข้อสอบภาษาไทย O-Net ม.6 ทั้งชุดราคาเพียง 297 บาท จากราคาเต็ม 350 บาท
 •     เรื่อง ราคาเต็ม ราคาลด

สำหรับน้อง ๆ ม.6 เพื่อเตรียมตัวสอบวิชา ภาษาไทย O-Net ซึ่งทุกคนต้องสอบไม่ว่าจะเรียนสายวิทย์หรือศิลป์